Status Prawny


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieradzu przy ul. Górka Kłocka 14 powstała z dniem 01 lipca 1997 roku w wyniku przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu. Przekształcenie nastąpiło z mocy prawa stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. nr 9, poz. 43 z 1997 roku). Powstała w wyniku przekształcenia Spółka jest jednoosobową spółką gminy Miasta Sieradza. Z dniem 01 lipca 1997 roku Spółka została wpisana do rejestru handlowego pod numerem HB 864, z chwilą dokonania wpisu otrzymała osobowość prawną. Spółka jest jednostką samofinansującą się, nie posiada wewnętrznych jednostek samobilansujących.
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Ciepłuch
email: lciepluch@mpwiksieradz.pl tel.:43 8286231
, w dniu:  17‑07‑2007 08:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Karpiński
email: rkarpinski@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  17‑07‑2007 08:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑11‑2013 11:12:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie